Branża Papier - Biuro - Szkoła - Hobby posługuje się wieloma pojęciami nie znanymi powszechnie mimo tego, że każdy w szkole, w pracy i w domu spotyka się z wieloma produktami. Ale cóż, nie jest to branża tak atrakcyjna aby była oczkiem w głowie każdego. Problemy zaczynają się wtedy gdy próbujemy znaleźć produkt a nie potrafimy go nazwać i dobrze określić cech ułatwiających jego znalezienie. Postanowiłem stworzyć mini słownik pojęć branżowych ułatwiających poznanie prawidłowych nazw i pojęć.

Nie możesz czegoś znaleźć – Zapytaj

Nazwa firmy lub imię
E-mail
Zapytanie

Fastykuła (bywa błędnie nazywana fascykułą) - najprostszy z możliwych system archiwizacji zbiorów arkuszy papieru (na ogół A4). Składa się z dwóch arkuszy grubej tektury z otworami w pobliżu narożników i przewleczoną tasiemką o długości zapewniającej objęcie okładkami pliku kartek i związaniu całości.
Uwaga jeśli archiwizacja dotyczy bardzo ważnych, na przykład muzealnych dokumentów, fastykuła powinna być wykonana z tektury bezkwasowej, co zapobiegnie przyspieszonemu starzeniu się papieru w środowisku zakwaszonym.

[ fastykuła ]

Płaskie zszywanie (ang. Flat Clinch) polega na dwufazowym zszywaniu:
1 - faza - przebijanie pliku kartek zszywką,
2 - faza - zaginanie wystających końcówek zszywki.
Przy tradycyjnym zszywaniu ostrze zszywki po przejściu przez papier zagina się w specjalnie ukształtowanych rowkach płytki oporowej, co powoduje wystawanie końcówek i znaczny przyrost objętości plików do 30% (na ogół zszywanych w tym samym miejscu). Zszywacz płasko zszywający mimo wyższej ceny jest bardzo opłacalny jeśli uwzględnimy oszczędność miejsca archiwizowanych dokumentów. I jeszcze jedna zaleta wymaga użycia niższej siły do zszycia dokumentów (coś dla pań). Bodaj pierwszym na naszym rynku był japoński MAX, potem pojawił się niemiecki NOVUS z modelami B10 FC i B4 FC na zszywki 10 i 24/6-8 odpowiednio.

Zdjęcia pokazują różnicę przy zszyciu 2 kartek zszywką 10-ką

 widok połączenia kartek zwykłym zszywaniem  widok połączenia płaskim zszywaniem