Z naszego doświadczenia wynika, że dla wielu osób powszechnie stosowane formaty papieru są „czarną magią”…

     … dlatego postaramy się podać trochę wiedzy o tym w możliwie prosty sposób
    Formaty papieru co oczywiste podlegają normom krajowym i międzynarodowym. W Polsce norma arkuszy papieru jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216, która obowiązuje prawie na całym świecie. Wyjątkiem są USA, Kanada, Meksyk i Japonia.
Najbardziej znanym formatem jest A4 (210mm x 297mm), czyli typowa kartka papieru biurowego. Kolejne wielkości powstają w wyniku powiększania bądź zmniejszania arkusza w prosty sposób:

  • jeśli kartkę A4 złożymy na pół (łamiąc dłuższy bok) otrzymamy format A5, składając dalej otrzymamy A6 itd. …
  • odwrotnie dokładając do siebie 2 arkusze A4 otrzymamy A3 …, aż dojdziemy do A0 czyli największego określanego normą

Norma ISO 216 definiuje trzy serie formatów: podstawowy A i pomocnicze B i C.
  Format C określa głównie rozmiary kopert. Zasada jest prosta na nie złożoną kartkę w formacie A potrzebujemy koperty w formacie C. Ale stosując zasadę składania na kartkę A4 złożoną na pół potrzebna jest koperta C5 a złożoną dwukrotnie C6 (dawniej najpopularniejsza i dlatego typowa pocztówka ma format C6 )
  Format B w czasach ręcznego kreślenia był stosowany jako arkusz z zapasem na próbki, notatki i po zakończeniu pracy podlegał obcięciu do formatu A.
     To trzeba zapamiętać - format C jest nieco większy od A (zasada koperty) a format B jest największy (zapas na odpad).
Stosunek boków w formacie A jest zawsze jak 1 do √2  ( 1 : 1,4142 ), z zaokrągleniem do pełnych milimetrów. Taki stosunek długości boków powoduje, że po złożeniu arkusza na pół krótszymi bokami do siebie uzyskujemy następny format z szeregu - prawda, że bardzo praktyczne?
To tyle niezbędnego opisu, czas na wymiary i rysunki:

formaty podstawowe formaty pomocnicze
Formaty A Formaty B Formaty C
Symbol Wymiary arkusza [mm] Symbol Wymiary arkusza [mm] Symbol Wymiary arkusza [mm]
A0   841 × 1189 B0 1000 × 1414 C0   917 × 1297
A1   594 × 841 B1   707 × 1000 C1   648 × 917
A2   420 × 594 B2   500 × 707 C2   458 × 648
A3   297 × 420 B3   353 × 500 C3   324 × 458
A4   210 × 297 B4   250 × 353 C4   229 × 324
A5   148 × 210 B5   176 × 250 C5   162 × 229
A6   105 × 148 B6   125 × 176 C6   114 × 162
A7     74 × 105 B7     88 × 125 C7     81 × 114
A8     52 × 74 B8     62 × 88 C8     57 × 81
A9     37 × 52 B9     44 × 62 C9     40 × 57
A10     26 × 37 B10     31 × 44 C10     28 × 40
DL     99 × 210 koperta DL   110 × 220

Na temat formatów stosowanych w innych krajach wspomnę tylko o amerykańskim formacie Letter z uwagi na to, że często „przeszkadza” nam gdy używamy nieuważnie edytorów tekstu lub nieumiejętnie skonfigurujemy drukarkę. Problem w tym, że różnica między A4 (210mm x 297mm) a Letter (11cali × 8½ cala czyli 279mm × 216mm) jest na pierwszy rzut oka niezauważalna. Niestety gdy w edytorze mamy ustawiony format papieru na Letter a w drukarce znajduje się papier A4 (lub odwrotnie) wiele drukarek (szczególnie sieciowych) odmawia drukowania a czasem wydruk po prostu nie mieści się na arkuszu.

c.d. wkrótce…